Automatisering DC in de Food Retail: Waarom interessant en wie helpt hierbij?

Kijk naar buiten door je autoraam op de snelweg en de kans is groot dat je een bouwdepot ziet voor de aanleg van een nieuw DC. Reden is dat er flink geïnvesteerd wordt in ontwikkeling van nieuwe DC’s. Vastgoedverlener Savills laat dit ook zien in een onlangs gepubliceerd rapport over investeringen in nieuwe DC’s in Nederland. 2017 laat een groei zien van 20% – 25% in vergelijking met 2016. Daarnaast is de groei in oppervlakte (m2) ook significant hoger ten opzichte van afgelopen jaren.

Lees verder Automatisering DC in de Food Retail: Waarom interessant en wie helpt hierbij?

Projectmanagement en het bijvoeglijk naamwoord ‘goed’

Goed projectmanagement. Een goede projectmanager. Een goede verandermethodiek. Ze helpen organisaties geplande veranderingen door te voeren. Maar wat is goed projectmanagement dan? Wat is een goede projectmanager? (Nog even los van de vraag: Wat is een goed project?). Om zinvolle antwoorden op deze vragen te vinden moeten we eerst “goed” definiëren en het definiëren van dit bijvoeglijk naamwoord is misschien zelfs lastiger dan het vervolgens beantwoorden van de vragen.

Een goede kop koffie in de ochtend is anders dan in de avond. Goed weer in augustus op het Terschellinger strand is anders voor een kitesurfer dan voor een badgast. Hoe het beste een gewenste verandering te bereiken is al even situationeel. De standaard methodieken voor veranderen en verbeteren als waterval, scrum en lean hebben allemaal hun sterke en zwakke kanten. Hetzelfde geldt voor standaard projectmanagement methode, governance, processen en tools die de verschillende fases van veranderen ondersteunen. Ook al heeft een organisatie één standaard methodiek; het wereldwijd implementeren van een ERP-systeem vereist nu eenmaal een andere aanpak dan het optimaliseren van een lokaal planning proces. Het verbeteren van een proces in een weinig mature omgeving vereist een andere aanpak dan in een vakvolwassen organisatie.

Dus hoe definiëren we het bijvoeglijk naamwoord “goed”? In de ene situatie is veel communicatie nodig om mensen mee te nemen of onrust te voorkomen. In een andere situatie is het slim zakelijk de verandering te communiceren. Soms is een inhoudelijke projectmanager, soms een procesmatige projectmanager beter. Soms heeft een interne projectmanager de voorkeur, soms juist een externe die, zonder rekening te houden met verdere carrière kansen, door een porseleinkast kan bewegen. Oplossingen of standaarden bottom-up of top-down bepalen, formele of een inhoudelijke aansturing; er zijn veel verschillende aanpakken, en evenveel verschillende mogelijkheden om tussentijds bij te sturen. Kortom, binnen een organisatie is “goed” anders voor verschillende veranderingen en ook andersom; voor vergelijkbare veranderingen in verschillende organisaties zal “goed” een andere definitie hebben. Toch zien wij in onze praktijk twee universele kenmerken van goed projectmanagement.

Dedicated

Een project vereist aandacht en tijd van veel verschillende mensen. Een kenmerk van succesvolle projecten is dedicated projectmanagement waarbij de projectmanager zijn of haar denken en doen kan focussen op het project en de verandering. Medewerkers vragen om naast hun reguliere taak een verandering goed te managen; hoe reeel is dit? Dedicated projectmanagement waarbij de projectmanager geen verantwoordelijkheden heeft voor andere business activiteiten en zich kan focussen op de vaak parallelle activiteiten binnen een project en op de mensen in en rondom het project levert veel op.

Situationeel

Binnen de formele projectmanagement processen, governance en deliverables van een organisatie, zal een ervaren projectmanager juist die dingen benadrukken, die instrumenten inbrengen, en het loopwerk doen (de officiële term “stakeholdermanagement”) die nodig zijn om het project te laten slagen. In de praktijk betekent dit een pick en choose uit de ruim gevulde rugzak van een projectmanager om de grootste risico’s te beperken en het projectresultaat te behalen.

Dedicated en situationeel projectmanagement… zijn dat garanties? Nee, natuurlijk niet, maar het zijn wel elementen voor succes.

Is Excel nog toekomstbestendig?

Men zou verwachten, gezien de technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia, dat processen en de wijze waarop hulpmiddelen daarbij gebruikt worden bij bedrijven mee ontwikkelen. Ondanks de voortdurende automatiseringsslagen, en de aandacht hiervoor, blijven bepaalde processen achter bij deze ontwikkelingen. Het gebruik van Microsoft Excel spant daarbij de kroon. Lees verder Is Excel nog toekomstbestendig?

Leverage your Information Security for GDPR-compliancy

Organizations have until 25 May 2018 to comply with the EU General Data Protection Regulation.

Many organizations are currently putting a lot of effort in order to become GDPR-compliant. For good reasons, because time is running out.  However, these GDPR- initiatives pose some significant challenges. First of all, Lees verder Leverage your Information Security for GDPR-compliancy

GDPR – time for action

Op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR), de nieuwe Europese wet voor databescherming, in werking. De nieuwe wet verscherpt regels uit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, en voegt bovendien enkele nieuwe verplichtingen toe. De GDPR introduceert enkele kernbeginselen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens: Lees verder GDPR – time for action

De Business Case van goed Datamanagement

Drieluik Data Managers

‘If you think good data is expensive, try bad data’

RGP was donderdag 16 november voor de derde keer gastheer van een Ronde Tafel voor Datamanagers. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken een twaalftal organisaties onder leiding van een spreker onderwerpen die relevant zijn voor succesvol data management.

Na eerder met elkaar ‘de plek van datamanagement in de organisatiestructuur’ (15 juni) en ‘het belang van change management’ (28 september) te hebben besproken, was dit keer onder leiding van Lees verder De Business Case van goed Datamanagement

Hoe balanceren tussen vertrouwen en controle?

Het standaardwerk van Robert Simons (levers of control; how managers use innovative control systems to drive strategic renewal, Harvard Business Review) is nog altijd even actueel.

Dit vanwege de feedback die ik met regelmaat hoor tijdens interne audits in met name internationale omgevingen. Enerzijds is dat

“….door juk van voortdurende controle/audit kom ik niet toe aan prestatieverhoging en waarde creatie ….”

Lees verder Hoe balanceren tussen vertrouwen en controle?