‘Ethical Sourcing’: mooi gezegd maar niet zomaar gedaan

ethical sourcingU voldoet aan alle wet- en regelgeving die u maar u kunt bedenken op het gebied van ‘Ethical sourcing’. Maar kunt u dat ook zeggen van uw sourcingpartners? En voldoen zij ook aan uw eigen ethische standaarden, bijvoorbeeld op gebieden als duurzaamheid, social return en fair pricing? Ketenverantwoordelijkheid nemen is voor veel organisaties nog onontgonnen gebied. En dat terwijl wet- en regelgeving als REACH, het Conflict Free Smelter Program en de Dodd Frank Act eisen dat u in control bent, ook over uw leveranciers. Uw organisatie kan net als Apple, McDonalds, en recentelijk nog Shell, publiekelijk aan de schandpaal worden genageld. Hoe verkrijgt u deze third party compliance gerealiseerd? Hoe beheerst u de belangen van uw stakeholders?

Shame and Blame, maar wie dan?

De Dodd Frank Act bepaalt bijvoorbeeld dat in Amerika genoteerde ondernemingen en hun toeleveranciers moeten rapporteren aan de Security and Exchange Commission (SEC) over het gebruik van conflictmineralen. Conflictmineralen zijn mineralen die worden gewonnen in de Democratische rubriek Congo of één van de negen omringende landen. De mineralenmijnen daar staan onder het bewind van militante groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten. Er is geen toezicht op kinderarbeid, er is sprake van gedwongen arbeid en de ontginning leidt tot ontbossing. De genoemde mineralen worden gebruikt in tal van producten. Van mobiele telefoons, röntgenapparatuur, satellietschotels tot aan zendmasten van telecommunicatiebedrijven, broekritsen, computers, televisies, verpakkingen en printplaten … Het rapporteren van het gebruik van conflictmineralen in producten leidt volgens de SEC tot meer transparantie in de handel van mineralen die bijdragen aan de financiering van de gewapende strijd. Nu staat er nog geen sanctie op het gebruik van conflictmineralen, maar het spel van name, shame and blame is wel op de wagen.

De gevaren van ketenverantwoordelijkheid in uw supply chain compliance

Ook bij de wetgeving REACH zien we een dergelijk ketenverantwoordelijkheid terug. REACH heeft betrekking op de registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen. De Europese wetgeving maakt de volledige industriële keten verantwoordelijk voor een veiliger gebruik van chemische producten. REACH verplicht bijvoorbeeld fabrikanten na te denken over hun aankoopbeleid, hun productieproces, maar eveneens over de manier waarop ze met hun klanten en leveranciers communiceren. Zo is elke importeur of producent van een stof verplicht een Veiligheidsinformatieblad (VIB) met de belangrijkste eigenschappen en gevaren van een product aan haar afnemer te leveren. Deze is op haar beurt weer verplicht het VIB door te sturen aan haar afnemer, enzovoorts.

Nieuwe regelgeving, nieuwe kansen

Dit soort regelgeving zien we op veel meer gebieden in de supply chain ontstaan. Hiernaast heeft uw organisatie vast ook zijn eigen ethiek, de kritische bezinning over het juiste handelen. Daarbij probeert u heldere criteria vast te stellen om te beoordelen of een handeling als goed of fout kan worden gekwalificeerd. En u evalueert de motieven en consequenties van deze handeling, in relatie tot uw stakeholders. Ethical sourcing combineert wet- en regelgeving met uw eigen waarden en normen, waardoor in feite third party compliance ontstaat. U weet dat uw leveranciers voldoen aan de door u bepaalde standaarden en hoeft daar niet meer wakker van te liggen. Om die rust te bereiken is actief stakeholdermanagement nodig. U blijft voortdurend in dialoog met bijvoorbeeld uw leveranciers over uw waarden en normen en de voor u geldende wetgeving. U creëert zo commitment bij uw leveranciers, maar ook bewustwording over wetgeving als REACH en de Dodd Frank Act.

RGP probeert al enkele jaren met de RGP Governance Index beursgenoteerde ondernemingen in verschillende landen met elkaar te vergelijken op meerdere aspecten dan alleen compliance aan wetten en codes. Aan de hand van openbare informatie worden governance prestaties van op drie thema’s gemeten: compliance, capaciteit en commitment. Door actief een stakeholdersdialoog aan te gaan over deze thema’s kunt u bijvoorbeeld reputatieschade of compliancerisico’s beter beperken en verbetert u uw third party compliance en ethical sourcing. U dicht gaten en hebt daadwerkelijk commitment van uw leveranciers.

4 gedachtes over “‘Ethical Sourcing’: mooi gezegd maar niet zomaar gedaan

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s