Robotics binnen Finance: food for thought

Food for thought, dat gaf de discussie in de RGP Reflexions bijeenkomst over Robotics in Finance zeker. Aanbod kwamen vragen als; Is robotics een hype of een wezenlijke ontwikkeling? Is robotics een synoniem voor automatiseren? Wat zijn de mogelijkheden, toegevoegde waarde en risico’s van robotics? Binnen DSM wordt robotics al met succes toegepast. Theo de Haas (Enterprise Information Director bij DSM) leidde de discussie in.

Zoals je ineens overal groene schoenen ziet wanneer je net een mooi paar van die kleur hebt aangeschaft, zo hoor en zie je ‘Robotics’ nu overal. In de context van finance, rapporteren, data verwerking en analyse lijkt de term Robotics (nog) niet vastomlijnd en verschilt de invulling per persoon, organisatie en publicatie. We definiëren Robotics voor nu als geautomatiseerde/gescripte, terugkerende complexere acties over meerdere systemen.

Transactionele en operationele acties

Robotics kan bij transactionele en operationele processen de ideale oplossing zijn wanneer een proces verschillende systemen raakt. Dit geldt m.i. vooral als oorzaak van de terugkerende handelingen niet is op te lossen in één systeem of niet is op te lossen door het optimaliseren van bestaande systemen. Bijvoorbeeld, een nieuwe medewerker (een ‘uitkomst’ van een HR workflow systeem), moet een emailaccount en systeemtoegang krijgen (via de IT workflow), een badge krijgen, worden aangemeld op de website van de autoleasemaatschappij. In dit voorbeeld is robotics meer dan een tijdelijke quick fix, het verhoogt de snelheid en de betrouwbaarheid.

Analyse

Geautomatiseerde tools helpen bij data analyse. Nog sterker, goede tools zijn voorwaardelijk voor analyses op enorme data bestanden. Slimme software kan informatie uit verschillende bronnen combineren en afwijkingen en trends identificeren. Natuurlijk kan dit worden gescript en periodiek worden gedraaid (gerobotiseerd). Wat ook bij Robotics blijft is “garbage in / garbage out”. Ook in de toekomst moet de kwaliteit van de brongegevens nog steeds goed zijn. Het NBA en de VU, doen onderzoek naar big data, robotics & predictive analyses, waarvan de resultaten komend voorjaar worden verwacht.

 Accounting & reporting

Finance wordt steeds meer gezien als een afzonderlijk organisatieonderdeel wat kan worden geoptimaliseerd. Een financiële afsluiting met de druk op één knop blijft het ideaal van veel organisaties. Datzelfde geldt voor managementrapportages, en andere (fiscale) rapportages en aangiftes. Diegene die een ERP systeem hebben geïmplementeerd hebben aan den lijve ervaren dat de financiële administratie een weerslag is van de (trans)acties in de gehele organisatie. Niet goedlopende processen en inrichtingsfouten worden in de financiële administratie zichtbaar en vereisen herstel acties.

Is het wenselijk om niet-transactionele acties binnen finance te automatiseren/robotiseren? In een periode afsluiting kunnen robots bijvoorbeeld met gescripte acties terugkerende handmatige acties over verschillende systemen en/of databases heen overnemen. Echter, wanneer robotics in de plaats komt van i) het verbeteren van de basisprocessen, ii) het oplossen van uitzonderingen op het proces, iii) het straktrekken van master data of iv) het integreren van legacy systemen, is robotices dan op termijn wel de beste oplossing?  Heeft het mijn voorkeur om eerst de accounting en reporting activiteiten te verminderen en pas daarna de overblijvende finance activiteiten zo efficiënt mogelijk in te richten. Theo de Haas gaf in de Reflections bijeenkomst aan dat het inrichten van robots voor bijvoorbeeld maandafsluitingshandelingen, wel vaak de voorkeur heeft omdat het veel sneller en voordeliger dan het doorvoeren van aanpassingen in de backbone (ERP) systemen.

Welke weg kiest een organisatie? Het vergroten van de efficiency binnen Finance of, de langere weg waarbij de handmatige acties binnen Finance indicatoren zijn om de processen, system, data in de basis aan te pakken? In het laatste geval wordt niet alleen Finance geoptimaliseerd, maar ook andere delen van de organisatie en/of een end-to-end proces.

Samenvattend:

  • Robotics kan op het terrein van Finance zeker van toegevoegde waarde zijn.
  • Robotics vereist bewuste keuzes en het vinden van een balans. Keuzes tussen snel automatiseren en basissystemen en –processen aanpassen. Keuzes tussen een ideale en een haalbare oplossing. Keuzes tussen het optimaliseren van deelprocessen en van end-to-end processen.
  • Met robotics worden ‘de dingen (processen) goed gedaan’. Los van quick fixes voor de korte termijn, heeft het mijn voorkeur ‘de goede dingen te doen’ en daarmee robotiseer alleen in te zetten wanneer handelingen niet kunnen worden voorkomen, bijvoorbeeld door de bestaande systemen, interfaces of business processen te optimaliseren.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

RGP PE-Dialoogsessie 19 april: ‘IT Cost Management, transparantie in IT kosten en diensten’

IT-costmanagementIT neemt een steeds belangrijkere plek in als ondersteuning van het primaire proces van organisaties. Toch wordt de IT afdeling nog steeds gezien als een kostenpost in plaats van een toegevoegde waarde voor de organisatie. Een groot probleem hierbij is het gebrek aan transparantie, waardoor maar beperkt inzicht is in de samenhang tussen IT kosten en de geleverde diensten, laat staan in de relatie IT kosten met bedrijfsprocessen en doelstellingen.

RGP organiseert een aantal Dialoogsessies op actuele onderwerpen waarvan deze op 19 april 2016rt met de titel  ‘ IT Cost Management – 19 april 2016′ . De sessies vinden plaats tussen 3:30PM en 7 PM op het RGP kantoor in Utrecht en de groepsgrootte is gelimiteerd. De sessies streven een gezonde mix van ‘halen’ en ‘brengen’ na.

PE3

In onze dialoogsessie op dinsdag 19 april 2016 gaan wij met de heren Christiaan Boiten en Jeroen Hoevenberg, experts op het gebied van IT cost transparency,  u uitdagen om te kijken op welke manier IT en de business idealiter in gesprek zijn over een goede besturing van IT investeringen, samen betere keuzes maken en samen meer kwaliteit leveren waardoor de klanttevredenheid toeneemt.

Doelgroep voor deze middag is senior IT Managers, Managers IT Finance en senior IT Business Controllers. Succesvol IT Cost Management implementeren vraagt betrokkenheid en samenwerking van deze disciplines en beiden zijn dan ook uitgenodigd voor deelname aan de discussies.

Klik op    IT Cost Management – 19 april 2016 voor meer informatie over de sessie of neem contact op met Peter Veen, Client Service Director Information Management op +31 6 4600 3150 of  peter.veen@rgp.com

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen, Dialoogsessies, Information Management

RGP PE Dialogue Session 2/17 Improve your Return on Data

ROD 17-2On February 17th , 2016 we will host the second RGP PE Dialogue Session on Return on Data.

The GAP between ‘Data’ and ‘Wisdom’ seems to be increasing rather than decreasing. The human brain is no longer able to enrich available data towards relevant data.  Relevance of data is determined by the decision maker. What is relevant for one person or organization can be totally worthless for the other. The challenge in separating relevant information from useless data is getting larger and larger as the volume and complexity of data increases exponentially as well as our hunger for information, ‘Infobesity’ .

Many organizations loose opportunities through inadequate use of internal and external data. They struggle for example with consistent dirty data. RGP Research shows that many leading companies are dissatisfied with their performance in this area. The solution is not easy but easier than you might think!

RGP organizes this Dialogue Session in which participants will learn to apply Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

RGP PE-Dialoogsessie 9/12 ‘Verhoog je Return on Data’

ROD 9-12De afstand tussen en ‘Data’ en ‘Wijsheid’ is soms dichtbij maar nog vaker onbereikbaar. Het menselijk brein is niet meer in staat om beschikbare data te schiften naar relevante data en waardeloze data. Relevantie is een subjectieve grootheid. Wat voor de ene persoon of organisatie relevante informatie is, is voor de ander totaal nutteloos. De uitdaging om het kaf van het koren te scheiden wordt er niet kleiner op gezien de technnische mogelijkheden, toename van de ons beschikbare informatie en onze toenemende honger naar meer en meer informatie, ook wel infobesitas.

PE3

RGP organiseert een aantal Dialoogsessies op actuele onderwerpen waarvan de eerste op 9 december start met de titel: Return on Data. De sessies vinden plaats tussen 3:30PM en 7 PM op het RGP kantoor in Utrecht en de groepsgrootte is gelimiteerd. De sessies streven Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dialoogsessies, Governance, Information Management, Integrated Data Governance

FIFA en VW: Om hoog te eindigen, moet je onfatsoenlijk spelen. De vraag is : hoe onfatsoenlijk? (eerder in NCGI Nieuwsbrief oktober 2015)

WKBraziliebalIn Corporate Governance-land zijn we “bijzonder blij” met het VW schandaal wat ons de komende jaren nog veel extra input zal geven voor seminars, ‘root cause analyses’, artikelen en aanverwante producten en inspiratie.

Gelukkig maar, want de Imtech case werd al een beetje uitgekauwd en we waren nodig aan vernieuwing toe om het vakgebied spannend en relevant te houden. Ook als gevolg van het VW schandaal gaan we natuurlijk weer proberen om de regels zodanig aan te passen dat dit niet meer kan gebeuren! De lobby van de autofabrikanten wordt meer gereguleerd, er komen meer inspecties en het vertrouwen moet weer terugkomen! Waar heb ik dat eerder gehoord?

Vertrouwen
Vertrouwen komt te voet en gaat helaas te paard dus dat terugkerend vertrouwen kan nog wel even duren. Misschien missen we met zijn allen iets wat overduidelijk aanwezig is, maar waar we geen vinger achter krijgen, of achter willen krijgen. We draaien er om heen en durven het niet te benoemen.

In september droeg ik bij aan het seminar met de titel ‘Fatsoenlijk zaken doen in een onfatsoenlijke wereld’ georganiseerd door de University of the Dutch Caribbean waarin de vraag centraal stond of je met fatsoenlijk zaken doen je ondernemingsdoelstellingen kunt bereiken. Ik legde de analogie met de voetbalsport, een van nature hoogst onfatsoenlijke uitgeoefende sport waar door stringente regelgeving aangevuld met actief toezicht en handhaving enige mate van fatsoen wordt bereikt. Overigens de vier halve finalisten van het wereldkampioenschap 2014 in Brazilië eindigden alle vier in de top zeven van veelplegers van overtredingen, met Nederland als onbetwiste leider met 120 gepleegd en 80 ontvangen overtredingen.

Naamloos De les die je uit het voetbal wereldkampioenschap 2014 mogelijk zou kunnen trekken is: ‘Om hoog te eindigen moet je onfatsoenlijk spelen’.

Zou VW dat ook gedacht hebben toen zij de beslissing namen om vals te gaan spelen: Valspelen als business model?

Wij weten dat in het Champions League voetbal bijna alle overtredingen worden gezien en gewogen. We weten ook dat dat dit in ieder geval in het bedrijfsleven niet gebeurt. En er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom dat niet kan en niet gewenst zou zijn.

Vakgebied Corporate Governance en fatsoen
Misschien moeten wij op een andere manier naar het vakgebied Corporate Governance gaan kijken, namelijk vanuit de acceptatie dat overleven en winnen op het corporate slagveld noodzaakt tot een bepaalde mate van vals spelen en onfatsoen. Maar er zijn wel grenzen aan dat onfatsoen. In het voetbal heeft in ieder geval het geheel aan governance actoren en maatregelen rondom het spel niet geleid tot het stil leggen daarvan, maar lijken ze daarmee excessen te voorkomen. Ik laat voor deze analogie overigens de FIFA schandalen en ‘uitslag-manipulatie’ even buiten beschouwing.

Dilemma:
We stuiten bij Corporate Governance op een vergelijkbaar dilemma: hoe zorgen we ervoor dat we de goede mix vinden van maatregelen om excessen te voorkomen, maar het spel daarmee niet stil leggen. Wellicht ziet ons handboek Corporate Governance er dan opeens heel anders uit dan nu het geval is. Bijvoorbeeld iets minder rituele dansjes en iets meer waardevolle tegenkrachten in en om de bestuurskamer.

Laat me duidelijk zijn: zowel bij Imtech als VW, betreft het geen simpele overtredingen: het zijn excessen die hadden moeten worden voorkomen. Laten we op het vakgebied Corporate Governance nog meer die focus aan brengen: focus op de governance die er toe doet en excessen voorkomt. Zaken doen heeft nu eenmaal onfatsoenlijke aspecten die, wanneer ze een bepaalde grens overschrijden, organisaties en complete financiële systemen ontwrichten.

Deze column is eerder geplaatst in de nieuwsbrief van het Nyenrode Corporate Governance Instituut (‘NCGI’) van oktober 2015

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

RGP CPE Webcast :Enterprise Risk Management: Are your Optimizing your ERM program?

webcast logo august september

Aug-Sept RGP Webcast Schedule or here for registration.

On September 24th the session is on Enterprise Risk Management: Are your Optimizing your ERM program?

While Enterprise Risk Management has been adopted by most organizations in some form, many still struggle to create effective programs. How do you create an ERM program that is effective without breaking the bank? In this webcast, RGP will lead you through the best practices to creating an effective and efficient ERM program, with a focus on distributed responsibility and long term sustainability.

Thursday, September 24, 2015 6:00 pm
Europe Summer Time (Amsterdam)

Please click 2015 Aug-Sept RGP Webcast Schedule or here for registration.

1 CPE is available for your participation. Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

RGP CPE Webcast Cyber Security Risk Assessment: A Practical Approach August 27th

webcast logo august september

RGP is hosting a number of Webex sessions for professionals on current topics. Please click 2015 Aug-Sept RGP Webcast Schedule or here for registration.

On August 27th the session is on Cyber Security Risk Assessment: A Practical Approach

Cyber risks have been on top of mind for many organisations for a long time now. However, security breaches keep occurring and companies are struggling to do what is right. Under the title , Cyber Crime Control: sitting Duck or Armed Tiger’ we posted an article where we urge for the necessity for an integrated approach to Cyber Security.

It is clear that any organization that holds personal data needs a CyberSecurity program. In fact, regulators have identified CyberSecurity as a focus area.  However, what should the program look like?  RGP security experts present the key steps to protect corporate data and provide a holistic approach to CyberSecurity, including Risk Assessment, Vendor/Business Partner Risk Assessment and information security control design.  This session will Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

RGP CPE Webcast Third Party Oversight August 7th

webcast logo august september

 

RGP is hosting a number of Webex sessions for professionals on current topics. Please click 2015 Aug-Sept RGP Webcast Schedule or here for registration.

On August 7th the session is on Third Party Oversight/Vendor Risk Management.

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act introduced heightened scrutiny on the protection of Consumers from the actions or omissions of Financial Institutions and their Third Parties (usually, “vendors”). The act makes it clear that banks, brokerages, insurance companies and card processors are to be directly monitored to ensure appropriate controls around their use of Third Parties. Further, Financial Institutions are facing increased regulatory scrutiny of the processes, systems and controls used in monitoring and managing risks associated with third-party vendors. Third Party Oversight is now a significant compliance initiative for many of these companies, and requires comprehensive controls and oversight throughout each phase in the lifecycle of a Financial Services’ business arrangement with their vendors. Across a broad cross-section of service areas the vendors themselves are being asked for information about their internal controls and processes, and, in turn, those of their vendors. 

In this webcast, RGP will provide an overview of the TPO compliance initiative, examine how companies are establishing and advancing their programs, and discuss RGP’s proven methodology used with our clients to achieve sustainable compliance with these important regulatory requirements.

Please click 2015 Aug-Sept RGP Webcast Schedule or here for registration.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dialogue Magazine, Dialoogsessies, Governance, Risk & Compliance

Your Data Governance Dashboard: Grip on your Data-Universe and Infobesity

Integrated datagovernance dashboardInfobesity and mindfulness challenge not only the limits of the human brain but also the limits of our organization ability to collectively comprehend. How do we survive or attempt to thrive in the increasingly complex and challenging data governance universe?

This article appeared in Executive Finance in March 2015 in Dutch written by Arthur Izeboud and translated into English language  by Althea Davis.

Infobesitas is a disease that turns its victims into addicts by infecting the individual with the insatiable need for constant, new and more information.

Mindfulness is a type of meditation, which offers an individual a non-reactive approach to being aware of the physical and spiritual sensations and events of the moment. However in practice, most people associate mindfulness not with the pure practice of meditation, but as a vehicle to empty their overloaded heads from meaningless and meaningful data that they are bombarded with on a daily basis.

The information and subsequent triggered overload leads to the need to create order in the chaos; which is an attempt to put things into perspective. This need to create order also means Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Governance, Information Management, Integrated Data Governance

Het voorspellend vermogen van Corporate Nederland door Paul Frentrop

Bal‘In de trein van de vooruitgang zijn de stoelen naar achteren gericht’  door Paul Frentrop

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. In het verlengde daarvan ligt de vraag: hoe groot is het voorspellend vermogen van corporate Nederland?

Dit is de webversie van het interview met Paul Frentrop in Dialogue Magazine ‘ Power to Predict’

Duivels Moeilijk
Artikel: Wat mij betreft zijn er twee dingen om te voorspellen: wat doet de markt en wat kan de onderneming zelf. Over de markt kunnen trendwatchers prachtige verhalen afsteken. Zoals dat wereldwijd de middenklasse de komende jaren met twee miljard mensen groeit. En dat er steeds meer megasteden ontstaan. Toch leidt dat er niet toe dat vergelijkbare bedrijven eenzelfde koers varen. Siemens kiest voor infrastructuur, Philips voor gezondheidszorg. Ook de eigen competentie van bedrijven is een factor van betekenis voor hun toekomst. Maar helaas weten veel ondernemingen maar bar slecht wat Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dialogue Magazine, Governance, Integrated Data Governance